Τοποθεσία

Αποστάσεις

  • 50 μ. από την παραλία
  • 38 χιλ. από το αεροδρόμιο
Captain Stavros Hotel & Captain Stavros Junior1
Captain Stavros Hotel & Captain Stavros Junior2
Captain Stavros Hotel & Captain Stavros Junior3
Captain Stavros Hotel & Captain Stavros Junior4

Χρήσιμα τηλέφωνα (26450)

  • Τμήμα Τουρισμού: 21713
  • Τουριστική Αστυνομία: 29379
  • Λιμεναρχείο Νυδρίου: 92509
  • ΚΤΕΛ: 22364
  • Νοσοκομείο: 25371, 25376
  • Αρχαιολογικό Μουσείο: 21635
EPAVEK